top of page

شرایط استفاده

شرایط استفاده. این الگو یک متن نمونه   است که کامل نیست و قابل انتشار نیست. شرایط استفاده برای محافظت از صاحبان سایت در نظر گرفته شده است. دومی می تواند شرایط عمومی خود را تعریف کند و الزامات تحمیل شده بر آنها   را از نظر اطلاعات برآورده کند. در مورد فروشگاه اینترنتی، اطلاعات اجباری می تواند به عنوان مثال افزودن جزئیات مربوط به مقالات، قیمت ها، شرایط قرارداد، فسخ و انصراف باشد، شرایط استفاده نیز باید حاوی عناوین و تنظیم باشد. با توجه به نیازهای کسب و کار خودتان به منظور اطمینان از رعایت کامل تعهدات قانونی خود، اکیداً به شما توصیه می کنیم که به دنبال مشاوره حرفه ای باشید تا بهتر درک کنید که چه الزاماتی به طور خاص برای شما اعمال می شود.
 

اینجا کلیک کنیدبرای اطلاعات دقیق تر در مورد نحوه تنظیم شرایط استفاده خود.

bottom of page